boonstrechy@boonstrechy.cz

+420 606 490 168

O firmě BOON STŘECHY

Boon střechy je firma zabývající se pokrývačskými, tesařskými a klempířskými pracemi v oblasti Česká Lípa, výstavbou vazníkových a vaznicových soustav a pokládkou střešní krytiny s příslušným okapovým systémem a také velkoobchodem a maloobchodem střešního materiálu.

Střecha je důležitou součástí domu, a proto je velice důležité, aby byla kvalitní a spolehlivá, protože jste to právě Vy, které má chránit před nepříznivým počasím.

Námi dodávané střechy jsou v nejvyšší kvalitě a za použití nejmodernějších technologií. Pro námi dodávené střechy máme oprávnění pokládat materiály od KM BETA betonová krytina (Předností betonové tašky je zejména její trvanlivost, mechanická odolnost, příznivá cena a estetický dojem. Má také vysokou samočisticí schopnost, díky níž je výrazně prodloužena doba, po kterou betonová taška vypadá jako nová.), Tondach pálená krytina (Pálená střecha v současné době prožívá v moderní architektuře renesanci. Cení se u ní především její užitné vlastnosti, mezi něž lze jistě počítat trvalost o odolnost proti vnějším vlivům jako jsou UV záření, kyselé deště apod.), Roto, Velux střešní okna (Ať již přestavujete starý podkrovní byt nebo budujete zbrusu nový, nabízíme vám atraktivní řešení, které představují střešní okna.)a Dörken hydroizolační fólie (Podstřešní vysoce difúzní membrány pro všechny šikmé střešní skladby, včetně bedněných a nevětraných. Chrání podkrovní prostory pod střechou před prachem, sazemi a slouží jako ochrana před průnikem zbytkové vody do tepelné izolace.) a každý rok se pravidelně zúčastňujeme kvalifikovaných školení pořádaných těmito firmami.

Poskytujeme kompletní zákaznický servis včetně odborných konzultací v oboru pokrývačství, klempířství a tesařství ohledně Vaší střechy, osobních návštěv, zaměření a vypracování konkrétních cenových nabídek provádíme zcela zdarma. Vytvoříme posudek Vaší střechy, poradíme Vám s výběrem vhodných materiálů a technologií. Vytvoříme Vám projekt a zajistíme všechna příslušná povolení pro realizaci veškerých prací. Na požádání Vám do 10-ti dnů vytvoříme cenovou kalkulaci Vaší střechy. Naše střechy jsou doslova střechy na klíč, protože s nimi nebudete mít žádné problémy.

Firma Boon střechy zajišťuje poradenství nejen v rámci realizovaných zakázek, ale také nezávislé posudky či posouzení stavebních řešení. Boon Střechy Česká Lípa vždy usilují o to, aby investor za co nejméně vynaložených finančních prostředků získal maximálně funkční střechu. Při rekonstrukcích je nejdůležitějším krokem poznat původní konstrukci střechy a stav. Každé rekonstrukci proto předchází podrobná prohlídka, zaměření a testy. Na základě zjištěných informací odborníci Boon Střechy rozhodnou a investorovi doporučí, které části je nutné vyměnit či naopak zanechat, případně opětovně použít. Jednodušší analýzu je možné provézt na základě poskytnutých podkladů – fotografie, detailní popis požadovaných prací,... Stavbu střechy na klíč provádí podle zadané dokumentace odborně proškolení pracovníci Boon Střechy.

Před samotnými pokrývačskými pracemi probíhá podrobná konzultace projektu s investorem. Volba střešní krytiny a dalších materiálů je postavena na splnění všech kriterií - požadovaný vzhled, vlastnosti střešního systému, zachování technologického postupu, začlenění do prostředí.